Hotel Lysec Bojnice

Výroba a montáž drevených požiarnych dverí  EI 30 a interierových dverí v hodnote 173 604 €.