Hotel Holiday Inn Žilina

Výroba a montáž drevených a oceľových požiarnych dverí  EI 30 až 120 v hodnote 114 851 €.