Hotel Holiday Inn Trnava

Výroba a montáž drevených a oceľových požiarnych dverí EI 30 až 120 v hodnote 179 940 €.