Bytový komplex Arboreum Žilina

Výroba, dodávka a montáž drevených interiérových dverí a zárubní, vstupných dverí do bytov v hodnote 173 936 €.